«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Nusgawy eserler» atly baýramçylyk konserti geçiriler

SalamNews

15 Mart, 2024

20-nji aprelda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde bahar jadysynyň hakyky simfoniýasyna öwrülmegi wada berýän «Nusgawy eserler» atly baýramçylyk konserti geçiriler. Bu ýerde myhmanlar zehinli solistleriň we joşgunly sazandalaryň ýerine ýetirjek eserlerinden lezzet alarlar.

Baýramçylyk sahnasynda Türkmenistanyň halk artisti Gülnar Nuryýewa, ajaýyp sesiň eýesi Bibijemal Amanowa we Altyn Asyr baýragynyň eýesi Bahar Durdyýewa hem-de Aýbölek Muhyýewa, halkara bäsleşikleriň baýraklarynyň eýesi Stella Faramazowa, Meýlis Myratgeldiýew, Maýa Beýmanowa, Kakageldi Hojalekow, Elman Nasyrow we Seýran Atananyýazow dagy çykyş eder. Olaryň çykyşlary tomaşaçylara hakyky aýdym-saz lezzetini bermegi wada berýär.

Baýramçylyk konserti şol gün sagat 18:00-da başlanar.

Petek satyn almak üçin şu telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz:

(+99364) 01-58-61;

(+99363) 67-84-09;

(+99312) 46-26-58;

(+99362) 00-31-21.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews