«Aşgabat» söwda merkezi gaýtadan açyldy

SalamNews

25 Aprel, 2022

«Aşgabat» söwda merkezi gaýtadan gapylaryny açdy. Bu barada «SalamNews»-a söwda merkeziniň ýörite hünärmeni habar berdi.

Bu ýere gelýänler köpçülik ýerlerinde 2 metr araçägi saklap, agyz-burun örtüklerini talabalaýyk dakynmalydyrlar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews