«Elektronika dünýäsi» dükany gaýtalanmajak «Uly arzanladyş» yglan edýär

SalamNews

6 Noýabr, 2023

Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrunda ýerleşýän «Elektronika dünýäsi» dükany «Uly arzanladyş» aksiýasyny yglan etmek bilen, aksiýanyň çäklerinde dükanda müşderilere hödürlenýän ähli harytlara 50%-e çenli ULY arzanladyş bolar.

«Uly arzanladyş» aksiýasy «Elektronika dünýäsi» dükanynyň ammaryny boşatmak we ony täze harytlar bilen baýlaşdyrmak maksady bilen yglan edilýär.

«Elektronika dünýäsi» dükanynda yglan edilen «Uly arzanladyş» aksiýasy 2023-nji ýylyň 6-njy noýabryndan 2024-nji ýylyň 6-njy ýanwary aralygynda dowam eder.

Bu arzanladyş, esasan hem, «HITACHI» brendiniň sowadyjylaryny satyn almak isleýänler üçin amatly mümkinçilikdir. Mundan başga-da «Elektronika dünýäsi» dükany «SAMSUNG», «BOSCH», «KARCHER», «TCL», «Delonghi», «Gorenje» ýaly dünýä belli brendleriň resmi distribýutory bolmak bilen birlikde, olaryň harytlarynyň giň gerimini hödürleýar.

Üns beriň! «Elektronika dünýäsi» dükanynda arzanladyşdaky harytlaryň sany çäkli. Şonuň üçin hem howlugyň, amatly mümkinçiligi elden bermäň!

Satyn alnan ähli harytlara «Elektronika dünýäsi» dükany tarapyndan kepillik berilýär, şeýle hem eltip bermek hyzmaty hem bar.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 14-22-53;

Iş wagty:

Sagat 09:00-dan 20:00-a çenli

Dynç günsiz

Ýekşenbe güni : 10:00-dan 18:00 çenli.

Instagram: @elektronika.dunyasi.dukany

Saýt :https://elektronika.tm/

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews