Täze «Hyundai Santa Fe» tanyşdyryldy

SalamNews

29 Awgust, 2023

2018-nji ýyldan bäri ilkinji gezek «Hyundai Santa Fe» täzeden, düýpli dizaýn işlerini geçirdi. Täze modelde kesilen şekiller bolup, onuň görnüşi «Land Rover-e» çalym edýär. Awtoulag «H» görnüşli çyralar, şeýle hem has ýokary derejeli ulgamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Kompaniýanyň bäşinji nusgasy bolan «Hyundai Santa Fe» ýakynda tanyşdyryldy. Täze awtoulag 21 dýuýmlyk beýik göwrümli tigiri, giň ýük meýdançasy we ýene-de birnäçe aýratynlyklary bilen beýlekilerden düýpli tapawutlanýar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews