Portugaliýa alternatiw energiýa önümçiliginde rekord derejä ýetdi

SalamNews

12 Noýabr, 2023

Portugaliýada 149 sagatlap gaýtadan dikeldilýän energiýa öndürilip, portugaliýalylaryň isleglerini ep-esli derejede kanagatlandyrdy.

Alty günüň dowamynda täzelenip bilýän energiýa çeşmeleri (gün fermalary we ýel turbinalary ýaly) 1,102 gigawat sagat energiýa öndürdi. Şol bir wagtyň özünde hakyky energiýa sarp edilişi 262 gigawat-sagat boldy.

Şeýlelikde, Portugaliýa 2019-njy ýyldan bäri 131 sagat dowam eden energiýa öndürýärdi, şeýle döwür bilen deňeşdirilende ol öz rekordyny täzeledi.

Ýewropa ýurtlarynda gaýtadan dikeldilýän energiýanyň ulanylmagy Ýewropa Bileleşigine 2030-njy ýyla çenli parnik gazlarynyň çykarylyşyny 55%-e çenli azaltmak we 2050-nji ýyla çenli parnik gazlarynyň arassa zyňyndylaryny kesgitlemek maksadyna ýetmäge kömek eder.

Bu bolsa zyňyndylaryň mukdarynyň ep-esli derejede azaljakdygyny we atmosferada ýygnanman, tebigy ýagdaýda (mysal üçin agaçlar tarapyndan) siňdiriljekdigini aňladýar.

Bu tomus Ýewropa Bileleşiginde gün energiýasyny öndürmek umumy energiýa önümçiliginiň 14% -ine eýe boldy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews