Habaryň barmy? Suratlar 19-njy apreli gürrüň berýär

SalamNews

20 Aprel, 2023

Kaşmirde ýagyş ýagýar.

Remezan baýramyny bellemek üçin öz şäherlerine gaýdyp barýan indoneziýaly musulmanlar sebäpli, tölegli ýoldaky dyknyşygyň ýokardan görnüşi. Karawang, Indoneziýa.

Boka Çikadaky synag meýdançasynda «SpaceX» kosmiki gämisini synlaýan adamlar.

Zagrebde zenanlaryň göreşi boýunça çempionat geçirilýär.

Daşkendiň supermarketlerinde ir bişýän, halkyň arasynda «Maý almasy» diýlip atlandyrylýan almalar peýda boldy.

Musulmanlar Kairdäki Al-Azhar metjidinde tarawa namazyny okaýarlar.

Meksikada «Garpyzlar we reňk: Rufino Tamaýonyň mirasy» ady bilen sergi geçirilýär. Uly göwrümli 33 «garpyz» Meksika we beýleki ýurtlardan gelen suratkeşler tarapyndan çekildi.

Ybadat edýän musulman aýallaryň umumy manzarasy.

«Auto Shanghai» sergisinde satyjy gyzlar göni efirde awtoulag satýar. Şanhaý, Hytaý.

Demirgazyk Makedoniýadaky supermarkediň üçegine ornaşdyrylan Gün panelleri.

Hindistanyň Kalkutta şäherindäki metjitde namaz okaýan musulmanlar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews