Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň işine degişli Kararlar kabul edildi

SalamNews

29 Aprel, 2023

28-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow degişli Kararlara gol çekdi. Resminamalara laýyklykda:

— Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna daşary ýurtlaryň degişli raýatlaryny kabul etmek;

— Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna Türkmenistanyň degişli raýatlaryny kabul etmek;

— Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň ХIV mejlisini 2024-nji ýylyň aprel aýynda Aşgabat şäherinde geçirmek bellenildi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews