Türkmenistanyň Baş drama teatry «Akademiki» hukuk derejesine eýe boldy

SalamNews

25 Iýun, 2022

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryna «Akademiki» hukuk derejesi berildi. Prezident Serdar Berdimuhamedow bu baradaky degişli Karara 24-nji iýunda geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly mejlisinde gol çekdi.

Bellenişi ýaly, resminamanyň maksady Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda teatr işini has-da kämilleşdirmekden, teatrlaryň döredijilik mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etmekden ybaratdyr.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews