Türkmenistanyň Prezidenti Horwatiýa Respublikasynyň Prezidentini ýurduň milli baýramy — Döwlet güni bilen gutlady

SalamNews

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Horwatiýa Respublikasynyň Prezidenti Zoran Milanowiçe we ýurduň ähli halkyna Horwatiýa Respublikasynyň milli baýramy — Döwlet güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny ýollady.

Döwlet Baştutanymyz mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Zoran Milanowiçe tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, Horwatiýa Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş, rowaçlyk arzuw etdi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews