Geljek ýylda gant şugundyryny öndürmek hakynda resminama gol çekildi

SalamNews

Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanda 2023-nji ýylda gant şugundyryny öndürmek hakynda» Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine hem-de Mary welaýatynyň häkimligine Mary welaýatynyň etraplarynda önümçiligi we ekin dolanyşygyny agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, ylmy esasda ýola goýmak bilen, gant şugundyrynyň ýokary hasylynyň öndürilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews