Halkara maýyplar güni mynasybetli wagyz-nesihat çäresi geçirilýär

SalamNews

29 Noýabr, 2023

USIAD tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýada howpsuz migrasiýa maksatnamasy we hyzmatdaş «Ýeňme» jemgyýetçilik guramasy sizi Halkara maýyplar güni mynasybetli wagyz-nesihat çäresine çagyrýar.

Wagyz-nesihat çäresi 2023-nji ýylyň 2-nji dekabrynda (şenbe) 12:00-15:00 aralygynda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde bolar.

Aşgabatda geçiriljek bu çärede sizi görmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews