Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynda brifing geçirildi

SalamNews

11-nji awgustda BMG-niň Baş sekretarynyň ýörite wekiliniň, BMG-niň Merkezi Aziýanyň Öňüni alyş diplomatiýa merkeziniň başlygy Kaha Imnadzeniň we Merkezi Aziýa döwletleriniň hemişelik wekilleri gatnaşmagynda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynda brifing geçirildi.

K.Imnadzene görä, hasabat oňyn we guramaçylykly ýagdaýda geçirildi, BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalarynyň Sebit merkeziniň işine oňyn baha berendigi we mandatyny güýçlendirmek boýunça mundan beýläkki tagallalary goldaýandygy nygtaldy.

Brifingiň dowamynda K.Imnadze, esasanam BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşine ýarym ýyllyk hasabatynda aýratyn üns berlen garaýyşlar barada maglumat berdi.

Owganystanyň häkimiýetleri bilen köptaraplaýyn gepleşik gurmak we ösdürmek üçin Türkmenistanyň Bitarap döwlet we Öňüni alyş diplomatiýa merkeziniň kabul ediji ýurdy hökmünde ulanmak üçin bar bolan giň mümkinçilikler bellendi.

Şeýle hem Merkeziň goldawy bilen Merkezi Aziýanyň ýaşlar dialogyny döretmek we ilkinji ýygnagyny 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde Türkmenistanda geçirmek meýilnamalarynyň bardygy habar berildi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews