Halkara we ýerli ýolagçy howa gatnawlarynyň täze tertibi çap edildi

SalamNews

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan Aşgabat Halkara howa menzilinden amala aşyryljak halkara we ýerli ýolagçy howa gatnawlarynyň tertibini öz resmi web-saýtynda çap etdi. 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan güýje girýän ýerli we halkara ýolagçy howa gatnawlarynyň tertibini dolulygyna size ýetirýäris.

Ýerli ýolagçy howa gatnawlarynyň tertibi

Halkara ýolagçy howa gatnawlarynyň tertibi

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews