«Apple» «iOS-yň» täze neslini hödürledi

SalamNews

20 Sentýabr, 2023

Bu täzelenme «iPhone»-y zarýad berlende gyzyl ekran bilen bir hatarda, stol sagadyna öwürýän «StandBy» režimi ýaly birnäçe täzelikleri özünde jemleýär. Täzelenme, şeýle hem «FaceTime» we beýleki ownuk, ýöne owadan üýtgeşmeleri öz içine alýar. Şeýle-de bolsa, käbir ulanyjylar täzelenmäni gurnandan soň batareýanyň ömrüniň azalmagyndan zeýrenýärler.

Gyzykly tarapy, «iOS 17»-ini  goldaýan «iPhone» modelleriniň hemmesinde «StandBy» režimi bar, ýöne ekranda görkezilen aýratynlyk diňe «iPhone 14» we «15 Pro / Pro Max» bilen çäklenýär.

Täzelemegi başaran ulanyjylaryň pikiriçe, «iOS 17»-iň iň soňky görnüşi täzelikleri goşmak bilen çäklenme däl-de, häzirki aýratynlyklary has-da gowulaşdyrmak üçin, mukdar we hil taýdan täzelenişdir.

«iOS 17»-ini «iPhone XR», «XS» we has täze modellerde gurnap bilersiňiz. 

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews