Türkmen milli konserwatoriýasy täze konsertine çagyrýar

SalamNews

26 Sentýabr, 2023

2-nji oktýabrda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda «Owazlar sazlaşanda...» atly täze konsert dabarasy geçiriler.

Konsert agşamynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň zehinli mugallymlary we tapylpary çykyş ederler.

Konsert sagat 18:30-da başlanar. Giriş tölegsiz.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews