BAE-niň Türkmenistandaky ilçihanasynda «Bakuwa ýol – Pre – COP29» atly ýokary derejeli ýygnak geçirildi

14 Iýun, 2024

00:00 / 02:01

480p

360p
480p
720p
1080p
Beýleki wideoreportažlar
Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews